Welkom bij het AntibioticaBoekje van Ziekenhuis Rivierenland Tiel en Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede.

De antibiotica commissies van beide ziekenhuizen hebben deze website gevuld met de antibiotica adviezen zoals die in beide ziekenhuizen van kracht zijn. Deze adviezen zijn gebaseerd op het Antibioticaboekje van de SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid en/of landelijke of internationale richtlijnen. Daar waar de adviezen verschillend zijn voor de beide ziekenhuizen is dat expliciet aangegeven bij de opmerkingen.

Op deze site vindt u adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. De adviezen zijn gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de opleidingsziekenhuizen.

Deze website is geoptimaliseerd voor desktop computers en smartphones zoals iPhone en Android devices.

Wij wensen u veel gebruiksgemak toe bij het raadplegen van deze site.

Februari 2018

Eventuele suggesties vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei kunt u sturen aan: antibiotica@zgv.nl
Suggesties vanuit Ziekenhuis Rivierenland kunt u sturen aan: antibiotica@zrt.nl

 

Voor meer informatie betreffende de diagnostiek van infectieziekten, achtergrond van ziektebeelden en infectiepreventie verwijzen wij u naar een andere website.

 

Vanaf heden 22 maart 2018 is er weer voldoende amoxicillie i.v. beschikbaar en kan volgens het huidige formularium worden voorgeschreven.